Daily Archives: 15 Mai 2009

ChemSpider: Cercador d’informació química

ChemSpiderChemSpider és una eina web especialitzada en informació química, adquirida aquest mes de maig per la Royal Society of Chemistry (RSC) . Proporciona informació de més de 20 milions de substancies químiques procedent de diverses fonts com bases de dades públiques i comercials, arxius ambientals i toxicològics, catàlegs de subministradors etc. Complementa les dades pròpies amb enllaços a informació de fonts externes, incloses les de pagament.

Permet fer cerques pel nom de la substància, pel numero CAS, a partir de l’estructura o subestructura química, es poden buscar propietats, informació bibliogràfica etc.

A més dels diferents tipus de cerques, proporciona un menú de serveis de conversió entre mètodes d’identificació de substàncies (codis, noms, estructures) i també de càlcul de propietats moleculars.

Disposa de una sèrie de fòrums i blocs associats amb molta informació.

L’objectiu final de ChemSpider és reunir i indexar estructures químiques i la seva informació associada en un repositori d’accés lliure i així fomentar l’accés obert en Química.

Deixa un comentari

Filed under Bases de dades, Blogs, Eines web, Química, Recursos electrònics